You are currently viewing Зертхана тексеретін сапа көрсеткіштері

Зертхана тексеретін сапа көрсеткіштері

Зертхана тексеретін сапа көрсеткіштері:

1. Профильді таңбалау, қорғаныш пленкасының болуы;
2. номиналды өлшемдердің шекті ауытқулары мен формаларының рұқсат етулері;
3. салмағы 1 метр профиль;
4. түсін қоса алғанда сыртқы түрінің көрсеткіштері (координаттық әдіс бойынша), спектрофотометр-аспап;
5. жылу әсерінен кейін сызықтық өлшемдердің өзгеруі, құрылғы-кішірейту;
6. теріс температурада соққыға төзімділік-аязға төзімділік;
7. дәнекерленген бұрыштық қосылыстардың беріктігі-TM 560 құрылғысы;
8. термостойкость;
9. Вик бойынша жұмсарту температурасы;
10. созылу кезіндегі беріктік және серпімділік модулі;
11. Шарпи бойынша соққы тұтқырлығы;
12. ұзақ мерзімділік;
13. химиялық әсерге төзімділік;
14. ламинатталған жабынның адгезиясы-бұл Диномометр.

Leave a Reply