You are currently viewing Ыстыққа төзімділікті анықтау

Ыстыққа төзімділікті анықтау

1. Сынақ құралдары және қосалқы құрылғылар:

а) температураны 200 °С дейін ұстап тұруды қамтамасыз ететін температуралық Камера (кептіру шкафы);

b) 1 °с бөлу бағасымен 200 °с дейін ауа температурасын өлшеуге арналған термометр;

c) МЕМСТ 427 бойынша металл сызғыш;

d) секундомер;

f) шыны пластинка;

i) тальк.

2. Сынақ ұзындығы (220±5) мм үш үлгіде жүргізіледі.

3. Сынақтарға дейін температуралық камераны (150±3) °С дейін қыздырады.

4. Сынақ жүргізу тәртібі:

Үлгі бұрын тальк себілген шыны пластинаға көлденең орналастырылады және камераға орналастырылады, онда (30±1) минут ұсталады.

5. Нәтижелерді өңдеу:

Үлгі, егер оның сыртқы беттерінде зақым болмаса, ал соңғы бетінде — қатпарланулар мен раковиналар болса, сынақтан өтті деп саналады.

Егер барлық үш үлгі сынақтан өткен болса, сынақ нәтижесі қанағаттанарлық деп танылады.

Leave a Reply