You are currently viewing ​±T° С КЕЗІНДЕ СОҚҚЫҒА ТӨЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ

​±T° С КЕЗІНДЕ СОҚҚЫҒА ТӨЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ

1. Сынақ құралдары және қосалқы құрылғылар.

Соққыға төзімділікті анықтауға арналған құрылғы келесі талаптарға сай болуы керек:

– бойктың сфералық бетінің радиусы – (25±0,5) мм;

– бойк салмағы – (1000±5) г;

– бойктың құлау биіктігі (1500±10) мм;

– тіректер арасындағы қашықтық – (200±1) мм.

1-үлгі; 2-ішкі диаметрі бар құбыр (50+1) мм; 3-оқ; 4-штатив;

5 — тірек; 6-іргетас

Профильдердің соққыға төзімділігін анықтауға арналған құрылғы схемасы

2. Сынақ ұзындығы (300±2) мм он үлгіде жүргізіледі.

Терезе алды тақтайларын сынау ұзындығы (100±2) мм тақтай пішінінің үлгілерінде жүргізіледі.

3. Сынаққа дейін кәдімгі орындалған бейіндердің үлгілері тоңазыту камерасында минус (10±1) °С температурада, ал аязға төзімді орындалған бейіндердің үлгілері кемінде 1 сағат бойы минус (20±1) °С температурада ұсталады.

Терезе алды тақтайларының профильдерінің үлгілері (6±3) °С температурада ұсталады.

Терезе алды тақтайларын сынаудың қалған шарттары Басты бейіндерді сынау шарттарына ұқсас.

4. Сынақ жүргізу тәртібі.

Үлгі Тоңазытқыш камерасынан алынады және тіректерге ғимараттың сыртында пайдалану жағдайында жұмыс істейтін профильдің беті сыналатындай етіп қойылады.

Профиль камераның ортасына соққы беретін етіп орналастырылуы керек.

Сынақ үлгіні Тоңазытқыш камерасынан алғаннан кейін 10 с-тан кешіктірмей жүргізіледі.

Мылтықты көтеріп, құлыптау бұрандасын пайдаланып, 1500 мм биіктікте орнатыңыз, содан кейін құбыр арқылы үлгіге еркін түсетін мылтықты босатыңыз. Соққыдан кейін шайқастар көтеріліп, үлгіні алып, көзбен тексереді.

Терезе алды тақтайларын сынау кезінде бойктың құлау биіктігін 700 мм орнатуға жол беріледі.

5. Нәтижелерді өңдеу.

Егер көзбен бақылау кезінде оның бетінде әрлеу жабынының жарықтары, бұзылуы, қабыршақтануы байқалмаса, үлгі сынақтан өтті деп есептеледі. Соққы орнында үлгінің бетіндегі майысуларға жол беріледі.

Егер сынақтар сыналған он үлгінің кемінде тоғызынан өткізілсе, сынақ нәтижесі қанағаттанарлық деп есептеледі.