You are currently viewing СЫНАҚ ӘДІСТЕРІ

СЫНАҚ ӘДІСТЕРІ

1. Профильдер дайындалғаннан кейін және қабылдау-тапсыру сынақтарын жүргізгенге дейін (21±3)°С температурада кемінде 1 сағат ұсталуы тиіс (таңбалауды және қорғаныш пленканың болуын бақылау өндіріс процесінде жүргізілуі тиіс).

Кезеңдік сынақтар жүргізу кезінде, сондай-ақ егер профильдер сынақ алдында көрсетілгеннен басқа температурада сақталса (тасымалданса), оларды тәулік ішінде (21±3)°С температурада кондиционерлейді.

Сынақтар, егер басқа нұсқаулар болмаса, (21±3)°С температурада жүргізіледі.

2. Қорғаныш пленканың таңбалануы мен болуын көзбен тексереді.

3. Сызықтық өлшемдерді өлшеу кезінде, сондай-ақ өнім формасынан ауытқулар ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 талаптарын басшылыққа алады.

4. Профильдердің ұзындығы ГОСТ 7502 сәйкес 2-ші дәлдік класындағы металл таспамен бес өлшемді сегменттерде өлшенеді. Егер бес өлшемнің төртеуі (қайталап сынау кезінде он өлшемнің тоғызы) белгіленген талаптарға жауап берсе, ал бесінші (оныншы) өлшеу нәтижесі жол берілетін ауытқуларға қойылатын белгіленген талаптардан 50% – дан аспайтын болса, сынақ нәтижесі қанағаттанарлық деп есептеледі.

5. Профильдерді ұзындығы бойынша кесу сапасын анықтау тәртібі технологиялық регламентте белгіленеді.

6. Профиль формасының ауытқуы үш метрлік сегменттерде (үлгілерде) анықталады. Әр параметрді өлшеу нәтижесі үшін үш үлгіні өлшеу нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні алынады. Бұл ретте әрбір нәтиженің мәні 5.2.5-те белгіленген рұқсат шегінде болуы тиіс.

7. Профильдің алдыңғы қабырғаларының көлденең қимасы бойынша және қорап профильдерінің сыртқы қабырғаларының перпендикулярлығынан ауытқулар ГОСТ 3749 сәйкес профиль беті мен шаршы жағы арасындағы ең үлкен алшақтықты анықтай отырып, зондпен өлшенеді. Профильдің алдыңғы қабырғаларының параллелизмінен ауытқуларды анықтау үшін ГОСТ 427 сәйкес екі металл сызғыш қолданылады, олар бір-бірінің қабырғаларын үлгінің бойлық осіне перпендикуляр басады. Штангенциркуль сызықтарының қабырғалары арасындағы қашықтықты 100 мм ұзындыққа өлшейді. Алдыңғы қабырғалардың параллелизмінен ауытқу мөлшері ең үлкен және ең кіші өлшемдер арасындағы айырмашылық ретінде анықталады. Өлшеу үлгінің ұзындығы бойынша үш нүктеде жүргізіледі. Әрбір үлгі бойынша өлшеу нәтижесі үшін ең үлкен ауытқу мәні алынады.

8. Ұзындығы бойынша профиль жақтарының түзулігінен ауытқуларды анықтау үшін үлгіні барлық сыртқы беттермен салыстырып тексеру тақтасына кезек-кезек қолданады және зондтың көмегімен профиль мен салыстырып тексеру тақтасының беті арасындағы қашықтық өлшенеді. Түзуліктен ауытқу шамасы үшін осы қашықтықтың максималды мәні алынады. Ескертпе-сынақтар үшін кез келген өлшеу құралының бетін (мысалы, МЕМСТ 9416 бойынша құрылыс деңгейін) МЕМСТ 24643 бойынша дәлдіктің тоғызыншы дәрежесінен кем емес тегістікке рұқсат бере отырып пайдалануға жол беріледі.

9. Көлденең қиманың номиналды өлшемдерінің ауытқуы ұзындығы 50-100 ММ профильдің бес бөлігінде анықталады. Өлшемдер сегменттің әр ұшында ГОСТ 166 сәйкес калиппермен өлшенеді. 0,1 мм өлшеу дәлдігін қамтамасыз ететін оптикалық және басқа да аспаптардың көмегімен профильдердің көлденең қималарының номиналды өлшемдерінің ауытқуын бақылауға жол беріледі, бұл жағдайда кесінділердің ұзындығын сынақ жабдығының техникалық сипаттамаларына сәйкес белгілейді.

Әрбір өлшеу параметрі бойынша сынақ нәтижесі үшін өлшеу нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні қабылданады, бұл ретте әрбір өлшеу нәтижесі рұқсат етілген шекті ауытқулардан аспауы тиіс.

Leave a Reply