You are currently viewing 1 МЕТР ПРОФИЛЬДІҢ МАССАСЫН АНЫҚТАУ

1 МЕТР ПРОФИЛЬДІҢ МАССАСЫН АНЫҚТАУ

1. Сынақ құралдары мен қосалқы құрылғылар: өлшеу қателігін 1 г аспайтын зертханалық таразылар, ГОСТ 427 сәйкес металл сызғыш немесе өлшеу дәлдігін 1 мм қамтамасыз ететін басқа өлшеу құралы.

2. Сынақты дайындау және жүргізу тәртібі:

Сынақ осы стандарттың 6.5-і бойынша іріктелген үш кесіндіде жүргізіледі. Үлгінің нақты ұзындығы мен массасын өлшеңіз .

3. Нәтижелерді өңдеу:

1 м профильдің массасы М, г, формула бойынша есептеледі

мұндағы-үлгінің массасы, г;

– үлгінің ұзындығы 1 м-ге тең;

– үлгінің ұзындығы, м.

Нәтиже 1 Г дейін дөңгелектенеді.

Leave a Reply